Latin Phraseology

 • carpe diem: seize the day
 • festina lente: make haste slowly
 • tempus fugit: time flies
 • nosce te ipsum: know yourself
 • et tu, Brute?: you too, Brutus?
 • veni, vidi, vici: I came, I saw, I conquered
 • caveat emptor: Let the buyer beware!
 • terra incognita: unknown territories
 • semper paratus: always prepared
 • divide et impera: divide and rule
 • alea iacta est: the die is cast
 • citius, altius, fortius: faster, higher, stronger (Olympics)
 • veritas: truth (Harvard University)
 • disciplina praesidium civitatis: disciplined learning is the guard of civilization (University of Texas)
 • ad astra per aspera: to the stars through difficulties (motto of the state of Kansas)
 • labor omnia vincit: effort conquers all (motto of the state of Oklahoma)
 • persona non grata: an unwelcome person
 • errare humanum est: to err is human
 • de gustibus non disputandum est: you can’t argue about taste
 • cave canem: beware of the dog
 • facilis descensus Averno: going to Hades is easy
 • mens sana in corpore sano: a sound mind in a sound body
 • nolo contendere: I don’t wish to contest (the charge)
 • quid pro quo: something for something
 • dum spiro, spero: while I breathe, I hope
 • damnant quod non intelligunt: they condemn what they don’t understand
 • bona fide: in good faith

Greetings Salutationes

Good morning! Good afternoon! Good evening!

Salve! Ave!(Bonum mane/diem/ vesperum)

Good night!

Noctem tibi placidam precor! Opto tibi noctem bonam! Molliter cubes!

Good-bye!

Numquid vis? Vale! Fac bellus revertaris! Fac te videam!

Good luck!

Optime tibi eveniant omnia! Quod bonum faustum felix fortunatumque sit!

Good day! See you later!

Vale! Cura ut valeas! Salutem tibi! Plurimum te salvere jubeo! Jubeo te salvum esse!

Take care!

Salve! Salvus sis! Fac valeas! Salutem tibi (precor, opto)!

Hello! Hi!

Salve!

Good-bye! Farewell!

Vale (valete)! Valebis (valebitis)!

Happy journey!

Bene ambula!

Have a nice rest!

Quietem jucundam! Bonam recreationem tibi opto!

I am glad to greet you!

Te saluto! Vos saluto!

Welcome!

Adventum tuum gratulor! Opportune advenis!

Feel well!

Belle te habeas!

Pleasant entertainment!

Multas voluptates opto!

Wishes. Vota.

Happy New Year!

Annum Novum fastum felicem fortunatum tibi precor! Opto tibi et ominor in proximum annum laeta! Omnia bona tibi precor in proximum annum!

Jucundum diem festum opto!

I wish you all good!

Omnia bona precor!

Happy birthday to you!

Congratulor tibi de natali tuo!

Allow me to wish you a happy birthday and to wish you all the best!

Sine tibi de natali tuo gratuler et optima quaeque comprecer!

I congratulate you! Congratulations!

Gratulor tibi!

I wish you a lot of success!

Multos successus opto! Omnes res tibi secundas precor!

I wish you a lot of happiness!

Perpetua felicitate floreas!

Accept my best wishes!

Accipe vota mea sincera!

Accept my condolence!

Tibi condoleo! Accipe meam condolentiam!

Expressions of politeness Urbanitatis expressiones

Please!

Amabo…, sis…, sodes…, si vis, si (tibi) placet…, quaeso…

I’d like to ask you (beg you)

te quaeso/ rogo.

Thanks! Thank you!

Gratias ago!

Many thanks! Thanks a lot!

Maximas tibi gratias ago!

Bon appetit!

bene comede! bene tibi sapiat!, sit felix convivium!, bene sit universo coetui!

To your health!

Salutem Tibi (Vobis) propino! Prosit! Propino ad salutem tuam! Salutem Tibi (Vobis) propino!

Pleasant dreams!

Somnum quietum et placidum tibi opto! Bene dormias! Somnum tibi optimum precor (opto)!

Good night!

Precor/opto tibi noctem placidam/quietam! Bonam noctem! Noctem tibi placidam ac quietam opto!

May I? (Let me… Allow me…)

Licet-ne? Permitte (permittite) / sine (sinite)… Sine, quaeso! Mihi permitte!

Forgive me (excuse me), please. I’m sorry

Ignosce (ignoscite), ignoscas quaeso, da (date) mihi veniam…Veniam da mihi! Ignosce mihi, si tibi placet!

You’re welcome!

Licet certe! Fac si vis!

It doesn’t disturb me!

Nihil mihi officit! Nullo modo / pacto me molestat. Minime moleste / graviter fero.Id mihi molestum non est!

It’s not worth mentioning! There’s nothing to it!

Nihil est de re dicendum. Ne loqui de re operis pretium est! Non opus est verba perdere!

What do you wish?

Quid vis (vultis)? Quid est in votis? Quid desideras?

Do you like it?

Placet-ne tibi (vobis)? Num tibi res placet? Num te hoc delectat?

What do you order?

Quid vis (vultis)? Quid jubeas? Jussa tua exspecto. Jubeas, quaeso.Quid jubes?

How do you like it?

Ut tibi (vobis) placet?

Take your seat, please! (Sit down, please!)

Sedeas (sedeatis) quaeso! Conside (considite)!  Asside! Assideas! Asside quaeso!

Come to me!

Veni propius!

Do I disturb you?

Nihil te interpello? Non-ne sum molestus? Non te impedio? Non Tibi molestus sum? Nihil interpello? Nihil te interpello?

I’m sorry for bothering you!

Da (date) molestiae veniam! Interpellationem hanc meam ignoscas quaeso! Veniam molestiae rogo. Da (date) molestiae veniam!

Feel yourself at home!

Age/Agite ut domi suae (sis/sitis)! Te tamquam domi tuae sentias quaeso!

Really!

Vere! Revera! Recte!

Actually!

Revera! Verum est.

Excellent! Wonderful!

Euge! Belle! Optime! Pulchre! Lepide! Perbelle!

It’s very kind of you!

Laudo (amabo) humanitatem / comitatem tuam! Gratissime agis! Gratias ago humanitati tuae! Peramabilis es!

Would you be so kind!

Age sis … Benigne facias, si… Fac mihi officium… Te multum amabo, si…Amabo te, sis tam bonus.

Yes. I understand. Certainly!

Intellego! Certum est! Clara res est! Ita est.

No!

Non! Minime!

Sorry, I can’t do it!

Da veniam, id agere non possum! Ignosce, id facere non possum.

Everyday expressions. Locutiones quotidianae.

Everything is all right.

Bene (optime) res se habet. Salva sunt omnia. In ordine est. Bene (se) habet;

As you wish.

Ut placet. Ut vis. Ut tibi libet. Ut tibi placet.

You are right.

Est ita, ut dicis. Recte dicis. Verum est. Res ita se habet. Res veritate nititur.

You are wrong! You are not right.

Non est verum. Hoc falsum est. Haud rectum est. Erras. Non recte dicis. Non est ut dicis.

I have nothing against it.

Non sum contrarius. Nihil contradico. Nihil repugno (obsto, detrecto). Optime mihi convenit.

It’s out of question. It is excluded.

Impossibile est. Hoc excludo. Non est possible. Rem non admitto. Nullo modo fieri potest. Impossibile est.

In no case. No way!

Nequaquam. Minime. Nullo modo / pacto.

No way!

Absolute non! Minime. Nequaquam.

Not for love or money!

Nullo pacto! Minime. Nullo modo / pacto.

What are you talking about! It is impossible!

Quid ais! Impossibile est! Non potest esse! Non est possible! Esse non potest!

What’s got you?

Quid tibi in mentem venit?

What are you saying!

Ain’ tu? Quid ais?

Don’t bother…

Non est operae pretium. Noli tibi negotium dare.

I havn’t understood you. Repeat it, please!

Non te intellexi. Sodes itera. Fac iterum dicas. Non te itellego. Itera quaeso. Dic iterum. Ne iterare gravere.

What did you say?

Quid erat, quod dixisti? Quid dixisti? Quid erat? Quid sibi voluit?

You are very kind.

Valde es amabilis. Humanissime agis. Gratias ago humanitati tuae! Peramabilis es! Laudo (amabo) humanitatem / comitatem tuam! Gratissime agis! Humanissime factum est. Valde es amabilis.

It is a pity! I am very (awfully) sorry! I regret!

Valde / magnopere (id, rem) doleo. Dolendum est maxime. Maxime doleo! Doleo!

What can I do (for you)?

Quid me vis (facere)? Quomodo tibi utilis esse possum? quid facere possim, ut…

What a pity!

Dolendum est! Doleo!

I understand you completely.

Perfecte te intellego. Te omnino intellego.

I have another opinion. I don’t think so.

Aliter opinor. Alia mihi opinio / mens est. Ita non sentio / censeo. Alia mihi est sententia. Non tecum sentio. Opinio mea valde differt. Longe aliter sentio. Huic opinioni non omnino accedo. Aliter opinor. Alia mihi opinio / mens est.

I’d like to ask you (for a favor).

Te rogo / precor. Te aliquod vellem. Te aliquid rogare velim.

I would not advise (recommend) you to do it.

Hoc tibi non suadeam. De hac re Te dissuadere velim.

What’s your opinion?

Quid tu de re sentis? Quid opinaris? Quid Tu ipse de re censes?

You are wrong.

Erras.

You didn’t take into account that

non id respexisti, quod (ut)…

Are you sure of it?

Certus es? Constat-ne tibi? Num certus (certa) es?

As you see

Ut vides…

Yes, really.

Sic est. Ita est. Vere. Revera. Verum. Revera sic est (ita est).

Perhaps.

Fortasse. Forte. Certum est. Haud dubium est.

Likely.

Certe.

Absolutely. By all means.

Certe. Certum. Utique. Profecto. Absque omni dubio.

Whatever may happen. In any case. Anyway.

Utcumque res ceciderit. Utcumque. Omni casu.

Just in case.

Ad omnem occasionem. In omnem eventum.

I shall ask you

Te precor, ut… te rogare vollem…

There is nothing of it

non visum est, ut (quod)… Ne vestigium quidem rei relictum est. non visum est, ut (quod)…

There is no talking about it.

Non est sermo quidem ea de re. Verbum unum ne faxis cave!

No, it’s not right.

Ita non est. Non est verum. Hoc minime verum est.

It’s right, and it’ wrong at the same time.

Et ita, et non. Ita est et simul non est ita.

It depends.

Id quomodo judicandum est nescio. Ut res stabunt. Ut eam rem aspicias.

You can say it both ways.

Sic etiam dici potest. Et sic et aliter dici potest.

Approximately.

Circa, circiter, fere, ferme.

I would not say so.

Id non dicerem.  Id non dicam.

What do you want to say? What do you mean?

Quid sibi vult? Quid dicere vis? Quid praedicas? Quid sibi vult sermo iste Tuus?

He doesn’t agree that…

Non consentit, ut (quod)… Dissentit, ut…Ille non consentit, quod…Non consentit, ut (quod)…

You agree (to this proposal)?

Idem de re sentis? Similes tibi est sententia / opinio (de re)? Placet-ne Tibi haec sententia?

I am very pleased.

Maxime gaudeo / laetor / contentus sum. Valde sum contentus.

It depends on

dependet de… Ea omnia in eo vertuntur, quod…

Could you prove it?

Potes-ne id demonstrare? Id (rem) etiam probare potes?

I am not convinced (not sure of it).

Certus non sum. Non mihi constat. Certum non est.

In my opinion.

Ut mea fert opinio…

I am of an opinion that… I think that…

Mea quidem sententia est…

We are of the same opinion.

Non dissentio.

I share your opinion.

Tecum ita sentio.

Contrary to your opinion.

Contra opinionem Tuam.

He doesn’t think so.

Alia est mente.

What can I say?

Quid Tibi dicam?

What can you say?

Et Tu quid dicas?

I am certain (sure) that

Certissime mihi constat…

I know it from my own experience.

Expertus novi.

You can be sure that it is so.

Rem ita esse certe scire haud potes.

I do not doubt it.

Id non dubito.

Without any doubt.

Absque dubio. Sine dubio.

It’s not a joke.

Non est jocus.

I am not up to jokes.

Non ad jocandum animus meus promptus est.

Let’s discuss it seriously!

Rem potius serio tractemus!

It is a good idea.

Idea optima est.

It’s absolutely another thing.

Alia plane res est.

It does not concern me.

Nihil mea refert. Nihil ad me.

Various useful expressions

desperare de aliqua re

to loose hope of something

in spem venire

to conceive hope

repugno+ Dat

to contradict

voluntas in aliquem

sympathy to smb.

multo die

till a late hour

comutato consilio

having changed the decision

dare poenas aliqua re

to incur (carry) punishment in some way

mentionem facere

to mention

esse impedimento alicui rei

to be an obstacle to smth.

subcisiva tempora

leisure-time

ad gremium praeceptoris

under the direction (guidance) of the instructor

propositum diversum

inconsistent intention

adiicere ad consuetudinem

to make a habit

nonnihil nitoris

something beautiful

exigo ab aliquo

to demand from

ut moris est

as it is accepted

pretium est facere

it is worth doing

referre alicui gratiam

to thank smb.

convenit

it is settled, it is resolved

arx caeli

sky, heaven

rationem reddere

to be aware of, to account for

placet alicui

it seems fine, smb. likes

Военные команды:

largiter ambula

move it!

ad latus stringe

Fall in!

silentium

Attention!

sta

halt!

cursor festina

run!

Anúncios

Etiquetas: , ,

Deixe uma Resposta

Preencha os seus detalhes abaixo ou clique num ícone para iniciar sessão:

Logótipo da WordPress.com

Está a comentar usando a sua conta WordPress.com Terminar Sessão /  Alterar )

Google+ photo

Está a comentar usando a sua conta Google+ Terminar Sessão /  Alterar )

Imagem do Twitter

Está a comentar usando a sua conta Twitter Terminar Sessão /  Alterar )

Facebook photo

Está a comentar usando a sua conta Facebook Terminar Sessão /  Alterar )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: